Çakra nedir?

Çakralar vücudumuzdaki girdaplar, enerji girişleridir ve enerjiktik bedende bulunurlar. Sanskritçe bir kelime olan çakranın anlamı; tekerlek, çark veya halka demektir.

Çakralar bedenin özel bölgelerinde bulunur; bedenimize nüfuz eden enerji dolaşımını kontrol eder. Kişinin; fiziksel ihtiyaçlarını, duygularının farkındalığını, kontrolünü ve ruhsal gereksinimlerini karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğu enerjilerin önemli bir kısmının sağlanması ve dağılımı, çakra denilen enerji girdapları tarafından gerçekleştirilir.

Çakra girdapları yavaş veya hızlı dönebilir. Girdapların dönme hızı sistemdeki enerji düzeyine bağlıdır. Çakra merkezleri gelişince kişilikte gelişir, diğer yandan kişilik gelişince çakra merkezide gelişir. Bu merkezleri geliştirmek için yoga teknikleri uygulanır.

Çakra merkezlerinin hem belirli organlarla hem de belirli bilinç halleri ile özel bağları vardır. Enerji merkezlerinin esas işlevleri bedene ve enerji katmanlarına enerjiyi çekmek, dağıtmak, enerji katmanlarındaki çakra çıkışlarıyla olan aktif bağları sağlam tutmaktır. Bedenin sağlık durumu ve dengesi; sadece enerjinin akış hızıyla değil, aynı zamanda ritimdeki uyumun derecesi ile belirlenmektedir. Normal akışı bozan herhangi bir tıkanıklık, canlılığın kaybına ve sağlığın kötüleşmesine sebep olur.

Yoga kaynaklarında 88.000 çakranın varlığından söz edilir. Bu büyüklü, küçüklü enerji girişleri; insan bedeninin hemen hemen her bölgesinde, enerji alışını, dönüştürülmesini ve iletilmesini sağlamaktadır.

88.000 çakra arasında en önemlisi on üç çakra merkezidir. Bunlardan altı tanesi ara çakra, yedi tanesi daha önemli olan ana çakra merkezleridir. Bu çakraların her biri, farklı bir enerjinin giriş kapısıdır. Bu girişler tıkandığında bedeni besleyen enerji azalır. Bu enerji azalması belirli organları, bezleri güçsüz düşürerek hastalıklara neden olur. Bu yedi ana çakra; Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vişuddha, Acna, Sahasrara çakradır.

Yedi Ana Çakrayı kısaca anlatırsak;

1.Muladhara Çakra; Kök çakra, en alt enerji merkezidir. Kuyruk sokumunun ikinci segmanında yer alır. Korkusuz ve özgüven dolu yaşamın merkezidir. Etkilediği organlar; mesane, prostat, testisler, rahim, rektum, kalın bağırsaklardır. Ayaklar, bacaklar, kalçalar, omurga, kemikler, tırnaklar, kan, kemik iliği, bağışıklık sistemi ve kuyruksokumu bezi üzerinde etkilidir.

2.Svadhisthana Çakra; Pelvis Çakra, Muladhara çakrası merkezinden yukarıda, üreme organları bölgesinde yer alır. Yaratıcı gücün, sağlıklı cinsel yaşam ve ilişkilerin, yaşamdan tat almanın yolu bu merkez ile ilgilidir. Etkilediği organlar; deri, süt bezleri, vajina, penis, böbrekler, boşaltım organlarıdır. Pelvis, alt sırt bölgesi, kalçalar, vücut sıvılarını ve yumurtalık ve erbezlerini etkiler.

3.Manipura Çakra; Karın Çakrası, göbek deliğinin arkasında, omurgada yer alır. İçsel gücün, kendine saygı, coşkunun, dayanıklılığın, iradenin, uzun ve sağlıklı yaşamanın merkezidir. Etkilediği organlar; mide, bağırsaklar, karaciğer, diyafram, safra kesesi, dalaktır. Karın bölgemizi, sırt orta bölgemizi, otonom sinir sistemimizi, pankreas bezini etkiler.

4.Anahata Çakra; Göğüs Çakrası, kalp hizasında göğüs kemiğinin arkasında bulunur. Koşulsuz sevginin, hoşgörünün merkezidir. Kalp, akciğerler, lenf bezleri, solunum, dolaşım ve bağışıklık sistemleri ilgili organlar ve sistemler ile ilgilidir. Timüs bezini etkiler.

5.Vişuddha Çakra; Boyun çakrası, boyun bölgesinde, omurgaya yerleşmiştir. Sağlıklı iletişim ve ifadenin merkezidir. Vişuddha çakra ses telleri, gırtlak bölgesi, boğaz, ağız, soluk borusu, yemek borusu, bronş, tiroit ve paratiroit bezlerini etkiler.

6.Acna Çakra; Üçüncü göz diye de bilinen çakra, beynin tam orta kısmında, iki kaş arasında bulunmaktadır. Zihinsel gücün, idrak, mantık, muhakeme etmenin, entelektüel kapasitenin, merkezidir. Etkilediği organlar; burun, kulaklar, gözlerdir. Alt beyin, beyincik, yüz, sinüsler ve epifiz bezini etkiler.

7.Sahasrara Çakra; Tepe Çakrası, enerji merkezi çakra sisteminin en üst merkezidir. Başın tepesinden altı santimetre kadar yukarıda yer alır. Saf bilincin, spritüel gerçekliğin ve Evrensel bilinçle bağlantının merkezidir. Etkilediği organ beyindir. Sinir sistemi ve hipofiz bezini etkiler.

Yedi ana enerji merkezinin ayrı ayrı görevleri ve etkiledikleri organlar vardır. Çoğu insanda tıkalı haldedir ve aktiviteleri düşüktür. Belirli yoga teknikleri ile bu tıkanıklıklar giderilir ve enerjinin serbestçe akması sağlanır. Çakralar uyuşuk ve pasif halden, tamamen gelişmiş ve aktif hale getirilir. Tüm bunlar ruh, beden, zihin uyumu ile denge sağlarken; sağlıklı, coşku, mutluluk dolu bir yaşamın kapılarını bize ardına kadar açar.

Esin Yıldırım