Meditasyon

oturan-adamPatanjali’nin yoga sutrasında da belirttiği gibi zihinsel çalkantıların durdurulması eylemine yoga denir.

Dhyana veya meditasyon zihnimizi kesintisiz bir şekilde belli bir odak nesnesine ki bu nesne somut veya soyut olabilir; odaklamamız sayesinde elde edilen düşünceleri ve zihni aşma halidir.

Bilinç zihnin yorumları olmadan hakikati olduğu gibi algılar ve zihnin çalkantıları sakinleştirilmiş olur. Zihin sakinleştikçe iç dünyamız ve dış dünya arasındaki çatışma sona erer. Kişi çok daha huzurlu çok daha mutlu veçok daha tatmin bir yaşamı elde eder çünkü zaten hayatındaki bütün karmaşayı kendi yarattığının farkına varır. Meditasyon halinde ‘eylemsizlik eylemi’ nde içsel barış bulunur ve düzenli uygulamayla bu barış hali yıkılamayacak şekilde sağlamlaştırılır.

Meditasyon sekiz basamaklı yoga sisteminin yedinci basamağıdır. Yoga sisteminde basamaklar birbirinden ayrılmaz ve bütünlük bozulmaz. Bütün basamaklar eşit derecede önem taşır çünkü biri olmadan diğeri varolamaz. Bu yüzden basamakların atlanmaması tavsiye edilir.

Meditasyonun modern hayatta sıkça karşılaştığımız stres, endişe ve gerginlik gibi durumların ortadan kaldırılmasında çok önemli rol oynar.

Meditasyon yaşamın anlamını kavramak ve içsel bilgeliği geliştirmek için binlerce yıldır kullanılan çok etkili bir araçtır.