Nefes Teknikleri

imajNEFES DEVAM ETTİKÇE YAŞAMDA DEVAM EDER

Yani Nefes hayattır. Yoga sekiz basamaktan oluşan bir sistemdir ve dördüncü basamağını Pranayama dediğimiz nefes teknikleri çalışmaları oluşturur. Bu yüzden her şeyden önce insan doğru nefes alıp vermeyi öğrenmelidir. Bebek doğduğunda ilk yaptığı şey nefes almaktır. Bedende nefes alışverişleri devam ettiği sürece hayat devam etmektedir solunum bittiğinde yaşamda biter. Bu yüzden nefes alışverişleri düzene sokulmalıdır

Yeni doğmuş bebek izlendiğinde karnını şişirerek nefes aldığı görülmektedir. Bu en doğru ve doğal solunumdur. Zamanla bu solunum bozulmakta insan ağızdan nefes alıp vermeye başlamaktadır. Solunum sırasında akciğerlerini tam olarak kullanmamakta ve nefesin doğal biyoritmini bozmaktadır. Nefes teknikleri sayesinde solunum sistemi, gelişmekte, güçlenmektedir. solunum üzerinde kontrol sağlanmaktadır. Solunum fonksiyonu düzene girmekte solunuma harcanan enerji miktarı azalmakta ve bedene giren enerji artmaktadır.

Nefes teknikleri sayesinde hayatımızı kontrol altına alabiliriz. Enerji alanını genişleterek şimdiki kaba düzeyden ince yüksek düzeylere ulaşabiliriz. Anılar düşünceler duygusal dürtüler ve istekler bilinç gücünü almakta, insanı güçsüz bırakmakta ve gelişmesini engellemektedir. Nefes tekniklerini düzenli uygulanması güç ve bilgi kazandırmaktadır. Tekamülü hızlandırmakta, bilinci geliştirmekte ve farkındalığı artırmakta ve insan her türlü korkusunu yenmekte, sessizlik halini yaşamaktadır. Birey geçmişte olmuş olumsuz olaylardan artık etkilenmemekte, gelecek için endişelenmemekte ve devamlı olarak şimdiki anda kalmaktadır. Bütün endişe ve korkular kaybolmaktadır.

Nefes tekniklerinin sayısız faydaları vardır; akciğerleri güçlendirir, solunum rahatsızlıklarını giderir, kalbi güçlendirir, kanı temizler, kan basıncını düzenler, metabolizmayı geliştirir, sinir sistemini düzene sokar, beyin hücrelerini canlandırır, gerginliği, depresyonu giderir, duygu ve düşünceleri dengeler, içsel dengeyi geliştirir, zekayı ve irade gücünü geliştirir, konsantrasyonu artırır, meditasyona hazır kılar, farkındalığı geliştirir. Tedavi işlemlerini destekler. Nefes yaşamımızın en önemli aktivitesidir, bedensel ve ruhsal sağlığımız aldığımız nefesin kalitesine bağlıdır.